Het samenwerkingsplatform voor
Verenigingen van Eigenaren (VvE's)

  • Plan onderhoud, verbouwingen en verduurzamingen aan het pand in
  • Deel het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) en vergaderstukken met leden
  • Alle VvE-documenten veilig op één plek in de digitale VvE-kluis (AVG-proof)
  • Actuele stand van reservefonds, budgettering en benodigde contributie

Wat zijn de plichten van een VvE?

Het huisdossier helpt je bij je verplichtingen als VvE

Op het moment dat een pand of gebouw gesplitst wordt in meerdere woongedeelten, is er sprake van appartementsrecht. De splitsing staat beschreven in een Akte van Splitsing en daarmee is sprake van een VvE. Hierna is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel benodigd, een reservefonds voor de onderhoud van het gebouw en een opstalverzekering.

Een VvE vergadert minimaal eens per jaar en bespreekt het benodigde onderhoud vanuit het MJOP en de financiën. Alle VvE-leden zijn aanwezig of informeren zich binnen tien dagen na de vergadering bij afwezigheid. Doe je dat niet, dan kun je geen bezwaar maken tegen (financiële) besluiten die genomen zijn tijdens de vergadering. Deze informatieplicht is wettelijk opgelegd. Met het VvE-dossier heb je alle info op één plek staan.

Hoe helpt het VvE-dossier mijn VvE?

Met het VvE-dossier werk je als Vereniging van Eigenaren (VvE) efficiënt samen. De VvE-bestuurder plant eenvoudig alle benodigde onderhoud aan het pand of gebouw in en wijst een actiehouder aan. Verbouwingen en verduurzamingen worden ook gemakkelijk ingepland en bijgehouden. Al deze werkzaamheden komen voort uit het (duurzaam) MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP en/of DMJOP) dat de VvE laat opstellen door een bouwkundig bureau of de VvE-beheerder. Het VvE-dossier leest automatisch het XML-bestand van het MJOP uit, dus overtypen is niet nodig.

Via het VvE-dossier deel je eenvoudig het MJOP, de vergaderstukken en de financiën met alle leden van de VvE. In het dossier is een module opgenomen waar de actuele stand en planning van het reservefonds te zien is. Met de contributiecalculator bereken je de benodigde (extra) contributie die hieruit voortvloeit. Afschrijvingen van installaties worden hier ook in meegenomen.

Het VvE-dossier is volledig AVG-proof en voldoet aan de Privacywetgeving. Je kunt alle VvE-documenten veilig opslaan in het huisdossier in de digitale VvE-kluis. Denk hierbij aan de splitsingsakte, vergaderstukken en de verwerkersovereenkomst. Maar ook de gezamenlijke opstalverzekering en facturen kun je hierin opslaan, zodat alle relevante VvE-informatie op één plek staat die ieder lid kan inzien. Altijd op de hoogte en nooit meer zoeken dus.

Het huisdossier helpt je efficiënt samen te werken als VvE

Hoe werkt het VvE-dossier voor mijn VvE?

VvE-bestuurder

De VvE-bestuurder beschikt over een eigen omgeving van het huisdossier, namelijk het VvE-dossier. Hierin kan hij in de digitale VvE-kluis relevante documenten uploaden, zodat alle VvE-leden deze vanuit hun persoonlijke huisdossier kunnen bekijken. Denk hierbij aan financiële documenten van de kascommissie, informatie over de beheerder en besluiten uit de vergadering.

Daarnaast kan de VvE-bestuurder het MJOP uploaden (XML-format), waardoor de werkzaamheden automatisch uitgelezen worden en in de VvE-tijdslijn worden geplaatst. Met de adviestool voor verduurzaming en de adviestool voor verbetering van het energielabel kan de VvE-bestuurder extra werkzaamheden toevoegen en actiehouders aanwijzen. Aannemers en klusbedrijven in de regio zijn zichtbaar, zodat er een offerte kan worden opgevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden.

Tenslotte kan de VvE-bestuurder eenvoudig binnen het huisdossier zijn bestuurdersrol overdragen aan iemand anders en blijven alle eerder ingevoerde gegevens bewaard.

Voor de VvE-bestuurder heeft het huisdossier een aparte portalIk wil mijn VvE aanmelden

VvE-leden

VvE-leden kunnen in hun huisdossier de VvE-activiteiten en-documenten bekijken die de VvE-bestuurder heeft gedeeld. De actiehoudende VvE-lid is met de geautomatiseerde herinneringen van het huisdossier nooit te laat met het uit laten voeren van werkzaamheden. Bovendien zijn alle VvE-leden altijd op de hoogte van de VvE-activiteiten.

VvE-leden kunnen naast toegang tot de VvE-informatie het huisdossier gebruiken voor onderhoud, verbouwingen en verduurzamingen aan hun eigen woning. Dit houdt o.a. in:
- Het inplannen van woningverbeteringen met de onderhoudschecklist en de adviestool voor woninginvesteringen;
- De berekening van de waardestijging van de eigen woning na uitgevoerde woningverbeteringen.

De VvE-bestuurder heeft geen toegang tot persoonlijke informatie van de VvE-leden die in hun persoonlijke huisdossier opgeslagen staat, behalve tot de onderdelen waar het VvE-lid zelf besluit inzicht in te geven.

VvE-leden zien in het huisdossier aanvullende velden voor de VvE

VvE-abonnement

Als VvE neem je een 3-jarig abonnement af. De prijs die je als VvE betaalt, is gekoppeld aan het aantal VvE-leden waaruit de VvE bestaat. Bij meer leden betaal je minder.

VvE-abonnement bij het huisdossierIk wil mijn VvE aanmelden
Manage je VvE eenvoudig met het huisdossier

Wil je meer weten over het huisdossier?